ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ 

 

 

   Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості, формування духовно-моральної, життєво компетентної цілісної особистості, патріота з активною позицією, національною свідомістю, здатної само реалізуватися в соціумі. 

     КЛАСНІ  КЕРІВНИКИ ТА КЛАСОВОДИ  здійснюють  свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на виконання «Положення про класного керівника навчального закладу системи середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006  № 489 )» .

ОСНОВНИМИ ВЕКТОРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА Є :

 • вивчення учнівського колективу;
 • створення і розвиток класного учнівського колективу;
 • організація і проведення позаурочної ( позашкільної ) виховної роботи;
 • співпраця з культурно освітніми і позашкільними установами;
 • робота з батьками;

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ СЬОГОДЕННЯ Є – виховання та підготовка учнів, що реально здатні оцінити, впровадити, зберегти ідеї демократії, навчити не лише  в умовах сучасної держави, дотримуватися її законів, відстоювати свої власні права, а й практично реалізувати ці знання життєдіяльності в школі, класному колективі .

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ –

 • компетентісний підхід;
 • наскрізний процес виховання, що формує цінності;
 • партнерство між учнем, учителем, батьками;
 • орієнтація на потреби учня 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (документ ухвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 27.10.2016 р. № 10);
 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015);
 • Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (Указ Президента від 09.02.2016 р. № 42/2016);
 • «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (Указ Президента від 12.06.2015 р. № 334);
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 р).
 • Програми правової освіти населення в Миколаївській області на 2014–2020 роки (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради 24.12.2013 року за № 1).
 • Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів ЗНЗ України» (наказ МОН від 31.10.2011р. № 1243). 

 

Лист МОН України №1/9-413 27.07.2017 "Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р." 

Методичні рекомендації МОІППО щодо організації виховного процесу в школі у 2017-2018 навчальному році

 

План виховної роботи Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2019-2020 навчальний рік

 

Графік проведення загальношкільних заходів на 2019-2010 навчальний рік