ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ 

 

 

   Створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості, формування духовно-моральної, життєво компетентної цілісної особистості, патріота з активною позицією, національною свідомістю, здатної само реалізуватися в соціумі. 

     КЛАСНІ  КЕРІВНИКИ ТА КЛАСОВОДИ  здійснюють  свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на виконання «Положення про класного керівника навчального закладу системи середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006  № 489 )» .

ОСНОВНИМИ ВЕКТОРАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА Є :

 • вивчення учнівського колективу;
 • створення і розвиток класного учнівського колективу;
 • організація і проведення позаурочної ( позашкільної ) виховної роботи;
 • співпраця з культурно освітніми і позашкільними установами;
 • робота з батьками;

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ СЬОГОДЕННЯ Є – виховання та підготовка учнів, що реально здатні оцінити, впровадити, зберегти ідеї демократії, навчити не лише  в умовах сучасної держави, дотримуватися її законів, відстоювати свої власні права, а й практично реалізувати ці знання життєдіяльності в школі, класному колективі .

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ –

 • компетентісний підхід;
 • наскрізний процес виховання, що формує цінності;
 • партнерство між учнем, учителем, батьками;
 • орієнтація на потреби учня 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (документ ухвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 27.10.2016 р. № 10);
 • Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015);
 • Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (Указ Президента від 09.02.2016 р. № 42/2016);
 • «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (Указ Президента від 12.06.2015 р. № 334);
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 р).
 • Програми правової освіти населення в Миколаївській області на 2014–2020 роки (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради 24.12.2013 року за № 1).
 • Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів ЗНЗ України» (наказ МОН від 31.10.2011р. № 1243). 

 

Лист МОН України №1/9-413 27.07.2017 "Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р." 

Методичні рекомендації МОІППО щодо організації виховного процесу в школі у 2017-2018 навчальному році

 

План виховної роботи Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2017-2018 навчальний рік

 

           

   ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ ГОДИН В НОВОБУЗЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ

СТУПЕНІВ  № 1

 

 

                                                               ІІ семестр

 

 

№ п\п

                ПІП

Аудиторія

      День  

       Час

Примітки

1.

Казюк Т.Л.

    403 6а

Понеділок

14.10.

 

2.           

Мельник Т.А.

    401 6б

П'ятниця

14.10.

 

3.

Демчук Л.О.

    402 7а

П'ятниця

14.15.

 

4.

Козлова С.Ю.

    406 7б

Середа

14.10.

 

5.

Брушневська С.С.

    416  8а

П'ятниця

15.00.

 

6.

Осипчук О.М.

    415  8б

П'ятниця

15.10.

 

7.

Розуменко Л.С.

    410  9а

Четвер

15.10.

 

8.

Охремчук Н.М.

    422 9б

Четвер

15.10.

 

9.

Сухоруков І.В.

    420 9в

Четвер

15.00.

 

10.

Гаркуша З.М.

    414 10

Четвер

15.10.

 

11.

Вертейко І.В.

    417 11

Середа

15.00.

 

12.

Аненко А.В.

    408 5а

Четвер

13.15.

 

13.

Кравченко О.В

    412 5б      

П'ятниця

13.15.

 

 

 

 

 

 

 

                            ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАТНИХ ГУРТКІВ  В НОВОБУЗЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 1

 

№ п/п

Прізвище , ім´я , по батькові

Назва гуртка

День та час проведення

№ аудиторії

Примітки

1.

Вертейко І.В .

Творче об’єднання дитячого телебачення

п'ятниця 16.00.-18.00.

субота 14.00.-16.00.

417

 

 

 

 

 

 

 

2.

Осипчук О.М.

Юні екскурсоводи

Понеділок

14.30.-16.30.

Четвер 14.30-16.30.

п´ятниця

14.30-16.30.

416

 

3.

Гаркуша З.М

Школа журналістики

п´ятниця

14.10.-16.00.

414

 

4.

Королькова Н.М.

Медіа культура

Понеділок 15.05.-16.50.

п´ятниця

15.05.-16.50.

Кімната самоврядування

409 

 

5.

Сухоруков І.В.

Пішохідний туризм

Понеділок 15.00.-16.30.

Четвер 15.00.- 16.30.

420

 

6.

Голуб О.С.

Волейбол

п´ятниця

15.00.-17.00.

Спортивний зал

 

7.

Валкова І.М.

Школа безпеки

Понеділок 14.10.-15.40.

Середа 14.10.-15.40. 

414

 

8.

Богданов В.І

Джура

Понеділок14.20.- 15.50.

Четвер 15.00.-16.00.

105